دکتر سیاوش ملکی ­فر معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی به اهمیت نوآوری در زیست بوم فناوری و نوآوری کشور یا همان دولت، صنعت، دانشگاه پرداخت.اکنون استفاده از نوآوری امری نه مستحب، بلکه واجب است. وقتی رقبا و تامین کنندگان وارد فضای نوآوری و خلاقیت در ارائه محصول و خدمات به مشتریان می­ شوند، تولیدکنندگان نیز برای حفظ جایگاه خود ناگریز از حرکت در این مسیر هستند. دکتر ملکی­ فر افزود طراحی صنعتی فراتر از مباحث هنری است و طراحی محصول ارتباط تنگاتنگی با تولید پذیری (تنوع در روش ساخت)، مباحث عملکردی وسهولت کاربری آن دارد. تقریبا تمام تکنولوژی ­های انقلاب صنعتی چهارم نظیر(Big Data، AR، VR، NDF، Blockchain و ) پس از ورود به مباحث تولید به طراحی صنعتی نیز رسوخ کرده ­اند.هر چند شرکت­ های ما در دانش فنی و توسعه فنی محصول توانمند هستند ولی در بخش فروش و بازاریابی دچار مشکل هستند که از این رو صندوق نوآوری و شکوفایی برای حمایت بیشتر از شرکت­ های دانش بنیان اقدامات زیادی را انجام داده که انواع حمایت از طراحی صنعتی محصولات از این نمونه فعالیت هاست.