گفت و گو با جناب آقای توحیدی فر مدیر عامل استودیو طراحی صنعتی والا پیرامون ارزش های کلیدی طراحی صنعتی برای توسعه محصولات