:::::::::::

انتقال پیام به مشتری با طراحی محصول

انتقال پیام به مشتری با طراحی محصول

در گفتگو با دکتر بحرینی، مدیر عامل شرکت تک پرتو نوران مطرح شد:
*️ انتقال پیام به مشتری با طراحی محصول

مرکز طراحی صنعتی ایران ، پلی میان طراحان صنعتی و صنایع
مرکز تماس: ۰۲۱۶۳۱۰۳۱۳۱
ماموریت ما ارتقاء سطح طراحی صنعتی محصولات ایران ساخت