گفت و گو با جناب محمدرضا عمادیان مهر، رئیس انجمن صنفی طراحان صنعتی و مدیر استودیو طراحی صنعتی فرمی نیک در حاشیه نمایشگاه ایران ساخت، پیرامون ایجاد شخصیت برای محصولات بوسیله طراحی صنعتی