اینفوگرافیک طراحی صنعتی، نیاز یا خواسته ؟! مقوله‌ی طراحی صنعتی و بسته‌بندی با تأثیر در کیفیت، عملکرد، ارگونومی، شکل ظاهری، گرافیک و بسته‌بندی محصولات می‌تواند نقش مهمی در جلب رضایت مصرف‌کنندگان و بازاریابی محصول ایفا نماید. از همین رو، طراحی صنعتی و بسته‌بندی دارای جایگاه مهمی در بازاریابی و توسعه‌ بازار محصولات، خصوصاً در بازارهای بین‌المللی است.

در اینفوگرافیک زیر به بررسی موارد ذیل می‌پردازیم:

۱) اصول مهم اثربخشی بیشتر فرایند طراحی صنعتی
۲) عوامل مؤثر طراحی صنعتی در جلب رضایت مصرف کننده و بازاریابی محصول
۳) مهم‌ترین نرم افزارهای طراحی صنعتی
۴) عوامل مؤثر طراحی صنعتی در جلب رضایت مصرف کننده و بازاریابی محصول
۵) اهداف اصلی استانداردسازی طراحی صنعتی
۶) موارد مهم در طراحی محصولات و خدمات جدید
۷) وظایف طراحان صنعتی
اینفوگرافیک طراحی صنعتی - مرکز طراحی ایران
اینفوگرافیک طراحی صنعتی – مرکز طراحی ایران
برای مطالعه‌ی مقاله‌ی مربوط به اینفوگرافیک فوق، به مقاله‌ی طراحی صنعتی؛ نیاز یا خواسته مراجعه فرمایید.
اینستاگرام ما (مرکز طراحی ایران) را دنبال کنید.