Logo Iran Design Office Final-2گوچک

بازی کارآگاه ناحیه شرقی

حوزه آموزش، ورزش و سرگرمی

رتبه سوم حوزه آموزش، ورزش و سرگرمی - جشنواره طراحی صنعتی ایران 1401

روایت کارآگاه ناحیه شرقی از شهری به نام شکاف آغاز می‌شود. آرسگان به عنوان یک کارآگاه ویژه از مرکز شهر، به ناحیه شرقی انتقال پیدا می‌کند. دلیل این انتقال ایجاد امنیت در شکاف بود، شهری پرتردد با تکنولوژی گسترده. در خارج از دروازه‌های قلمرو پاروگ، سرزمینی وجود دارد به نام مینتراس. در این سرزمین موجودات و انسان‌ها در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند.

ویژگی‌های طرح ارائه شده: ارتقای هویت بصری، ارتقای سهولت استفاده

طراح : ماه‌یار محمدزاده، مازیار محمدزاده

Chinesh-Logo copy