نشست پرسش و پاسخ نقش طراحی صنعتی محصولات دانش بنیان در توسعه بازار ، به میزبانی جناب آقای مصطفی توحیدی فر مدیر عامل استودیو طراحی والا، و معرفی خدمت طراحی صنعتی به میزبانی دکتر زهرا حسین آبادی کارشناس مرکز طراحی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری