مرکز طراحی ایران با حمایت معاونت علمی و فناوری در سال 1400 جهت ترویج طراحی صنعتی محصولات آغاز به کارکرده است. این مجموعه ابتدا با اختصاص حمایت مالی به طراحی صنعتی محصولات شرکت های دانش بنیان و خلاق، برگزاری وبینار و کارگاه های مرتبط و فراهم نمودن زمینه ی آشنایی شرکت ها با طراحان صنعتیِ موفق و حرفه ای فعالیت خود را شروع کرده است و درحال حاضر با هدف ارتقاء سطح طراحی صنعتی در ایران، زمینه ی کاری خود را گسترش داده است. شما با کمک این مجموعه می توانید دانش خود را زمینه ی طراحی صنعتی ارتقا دهید و همگام با ما در راستای پیشرفت کسب و کار خود قدم بردارید.

اهداف:
• آگاه نمودن تولیدکنندگان از مزیت های طراحی در سطح جهانی
• افزایش به  کارگیری طراحی در توسعه ی محصول و استراتژی کسب و کار شرکت ها
• گسترش فرهنگ طراحی در زندگی مردم
• ایجاد شبکه ی طراحان ایرانی
• ارتقا سطح صنعت طراحی ایران متناسب با بازار جهانی

خدمات:
• ارائه ی خدمات مشاوره و منتوری طراحی صنعتی
• حمایت از توسعه ی طراحی در شرکت های کوچک و متوسط
• برنامه های آموزشی