:::::::::::

انجام فرآیند طراحی صنعتی، شرط لازم برای شروع صادرات

در گفتگو با دکتر علیرضا میر باقری مدیر عامل شرکت نوآوران رباتیک و پزشکی سینا مطرح شد: ️

تاثیر طراحی صنعتی در فروش ️ شرط اول صادرات، طراحی خوب محصول
ماموریت ما ارتقاء سطح طراحی صنعتی محصولات ایران ساخت