رزرو جلسه مشاوره در نمایشگاه

با هماهنگی انجام شده با طراحان صنعتی برجسته ایران، مرکز طراحی ایران در هر چهار روز این نمایشگاه آماده ارائه مشاوره به شرکتها خواهد بود. با توجه به محدودیت زمانی نمایشگاه جلسات ۴۵ دقیقه ای برنامه ریزی شده است.


علاقه مندان می توانند در فرم زیر، جلسه خود را رزرو نمایید.

محل و زمان برگزاری جلسات: غرفه مرکز طراحی ایران، طبقه دوم سالن خلیج فارس، 23 تا 26 آدر

جایزه طراحی ایران
[booknetic]