گفتگو اختصاصی مرکز طراحی ایران با مسلم ایراندوست مدیرعامل گروه طراحی صنعتی اکسیر، پیرامون طراحی صنعتی و حلقه مفقوده بین کسب و کارها ؛ گروه طراحی صنعتی اکسیر فعال در زمینه طراحی صنعتی، نمونه سازی و تولید محصولات صنعتی، تجهیزات پزشکی و مبلمان شهری می باشد.