گفت و گو اختصاصی مرکز طراحی صنعتی ایران با جناب آقای جمشید امامی، استاد طراحی صنعتی دانشگاه تهران، پیرامون بهینه سازی محصولات بوسیله طراحی صنعتی با شعار طراحی صنعتی،پلی بین صنعت و هنر