گفتگو  اختصاصی مرکز طراحی ایران با ناصر امامی رضوی مدیرعامل شرکت طراحی صنعتی آکسون، پیرامون طراحی صنعتی کلید اصلی موفقیت شرکت های دانش بنیان

گروه طراحی صنعتی آکسون فعال در زمینه طراحی صنعتی، نمونه سازی و تولید محصولات صنعتی و تجهیزات پزشکی می باشد.