تحلیل ایده ها همزمان با ارزیابی و ترکیب آنها همواره نیاز به تیمی جسور، قوی و چابک دارد لذا به چرخش آوردن نوآوری و خلاقیت در بنگاه های اقتصادی دانش پایه، باید بر مبنای آگاهی از روندها و گام هایی موثر و اجرایی باشد. در این دوره با تعریف گام های متناسب با وضعیت موجود و معرفی نمونه مطالعاتی انجام شده به بررسی فرایند های طراحی می‌پردازیم. وبینار آموزشی طراحان چگونه می اندیشند، با سخنرانی جناب سعید خسروی، مدیرعامل استودیو طراحی متوتک روز سه‌شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱ برگزار شد.