مهندس محمدرضا عمادیان مهر رییس انجمن صنفی کارفرمایی طراحی صنعتی ، عدم آگاهی و آشنایی شرکت­ های دانش­ بنیان و تولیدکنندگان داخلی از پتانسیل­ ها و ظرفیت ­های جامعه طراحی صنعتی کشور اشاره و توضیحاتی در این زمینه ارائه نمود. ایشان خاطر نشان کرد امیدوارم با حمایت و سرمایه­ گذاری بیشتر دولت در این بخش، هزینه ­های بالای طراحی محصولات کاهش یابد تا همه تولیدکنندگان داخلی بتوانند از طراحی صنعتی در فرایند ساخت و تولید محصولات خود بهره ­مند شوند.