طراحی صنعتی برجسته نگار هوشمند همراه

برجسته نگار هوشمند

برجسته نگار هوشمند همراه محصول تولیدی شرکت پکتوس با داشتن خروجی های بریل و صوتی بهترین وسیله کمکی توانبخشی برای نابینایان فارسی زبان, تنها PDA) Personal Digital Assistant) بريل توليد شده در ايران بوده و از مزاياي عمده آن نسبت به نمونه‌هاي خارجي، پشتیبانی کامل از زبان فارسی، پشتيباني فني در داخل كشور، شناسایی اتوماتیک توسط سیستم عامل، قابلیت تنظیم میزان برجستگی نقاط بریل و قيمت ارزانتر از مشابه‌هاي خارجي را مي توان نام برد. این دستگاه در جایزه طراحی ایران به عنوان محصول شایسته تقدیر انتخاب شده است.

 

مرکز طراحی ایران
اینستاگرام ما را دنبال کنید

ارسال دیدگاه