در حال حاضر برنامه رهبری طراحی و یا نیاز طراحی تنها برنامه حمایت از کسب و کارها در حوزه طراحی در کشور انگلستان است که به مشاغل انگلستان کمک می کند تا از طراحی برای بهبود عملکرد و تقویت رقابت پذیری خود استفاده کنند. این طرح توسط جورج کاکس، رئیس وقت شورای طراحی انگلستان در سپتامبر 2006 آغاز شد و به طور ویژه به SMEها کمک می کند تا در سطح ملی و جهانی رقابت کنند.
طرح رهبری طراحی توسط شورای طراحی توسعه یافته و با مشارکت آژانس های توسعه منطقه ای ارائه شده است. آژانس های توسعه منطقه ایکه ماهیت برنامه های ارائه شده در منطقه خاص خود را تعیین می کنند شرکای استراتژیک شورای طراحی هستند و برنامه را با همکاری شرکای ارائه طرح اجرا می کنند. شرکای ارائه طرح به طور کلی سازمان های مردم نهاد مستقلی هستند که طرح رهبری طراحی را به کسب و کارها ارائه می دهند.

طرح رهبری طراحی از دو مولفه اصلی تشکیل شده است: کارگاه های ارزش طراحی و خدمات رشد کسب و کار

1. مولفه های طرح رهبری طراحی

برنامه رهبری طراحی از دو مولفه اصلی تشکیل شده است:
1. کارگاه های مورد نیاز که برای تعدادی از گروه های ذینفع هدف گذاری شده و ارزش طراحی را به سازمان ها معرفی می کند. کارگاه های نیاز طراحی که کارگاه های آموزشی یک روزه هستند، به کسب و کارها، طراحان، مشاوران تجاری و فناوری ها حمایت ها را در حوزه طراحی معرفی می کند.
2. خدمات رشد کسب و کار و پشتیبانی از مواردی که طراحی را به عنوان وسیله ای برای انجام فعالیت های تحقیقاتی به کار می گیرد و یا از طراحی در معنای استراتژیک خود استفاده می کند. خدمات رشد کسب و کار شامل سه بخش مشخص است که در هر مرحله منتورهایی برای پشتیبانی از طراحی در فضای کسب و کارها در نظر گرفته می شوند. این سه بخش عبارتند از تولید، نوآوری و غوطه وری.
تولید: وابسته به عمق، ماهیت و مدت زمان پشتیبانی مورد نیاز، پیشبرد یک پروژه طراحی و شناسایی چگونگی استفاده از طراحی برای افزایش برتری رقابتی یک کسب و کار است.
نوآوری: تمرکز بر فناوری ها میان دو مرحله ایده و مرحله اولیه استارآپ دارد و می کوشد با استفاده از طراحی به تجاری سازی فناوری جدید کمک کند.
غوطه وری: یک تمرین استراتژیک فشرده برای مشاغل بالغ ارائه می دهد تا با همکاری مدیران طراحی بررسی کنند که چگونه طراحی می تواند به موضوعات اصلی کسب و کارشان نزدیک شود و تأثیر پایداری بر عملکردشان بگذارد.

ریز برنامه طرح رهبری طراحی انگلستان

2. گام اول، تولید

اگر بخواهیم دقیقتر توضیح بدهیم بخش اول (تولید) برای مشاغل کوچک و خرد با منابع محدود اما پتانسیل رشد در نظر گرفته شده است. آن ها در این بخش
• فرآیندی مبتنی بر طراحی را برای توسعه استراتژی طی می کنند.
• پروژه مهم تجارت خود را در حوزه طراحی کشف می کنند.
• تفهیم نامه ای برای اجرای مستقل شرکت در آینده تهیه می کنند.
این بسته پشتیبانی در مدت زمان کوتاهی، به عنوان مثال دو ماه ارائه می شود و نیز شامل دو روز پشتیبانی از طراحیست. این حمایت دو روزه شامل جلسه فرد به فرد شرکت و منتورهای طراحی و نیم روز فعالیت گروهی (کارگاه) با دیگر کسب و کارهاییست که در همان برنامه شرکت می کنند.

3. گام دوم، نوآوری

بخش دوم (نوآوری) برای مشاغل مستقرتر با برخی منابع برای سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است. خدمات این بخش به صورت بلند مدت (معمولاً حدود شش ماه) و شامل پنج روز پشتیبانی همراهان طراحی است. در این بخش شرکت ها
• پروژه مهم تجارت خود را در حوزه طراحی کشف می کنند و تفهیم نامه آن را توسعه می دهند.
• و منتورهای طراحی به آن ها کمک می کنند طراحان مناسب برای اجرای پروژه را شناسایی کنند.
هزینه اجرای پروژه (به عنوان مثال کار با یک آژانس طراحی و غیره) کاملا توسط مشتری تأمین می شود از این رو این سطح از حمایت برای مشاغلی است که پشتوانه مالی برای سرمایه گذاری دارند. هدف این است که به شرکت ها کمک شود تا چگونگی طراحی موثر در تجارت خود را مدیریت کنند.

4. گام سوم، غوطه وری

بخش سوم (غوطه‌وری) طرح چند پروژه ای (طی10 روز) برای مشاغل بزرگتر و بالغ تر با چالش های متعدد و با منابعی برای سرمایه گذاری برای تحقق ایده های شرکت است که نتیجه آن چندین پروژه طراحی اجرا شده خواهد بود.

شرکت های کوچک و متوسطی که در برنامه رهبری طراحی شرکت کردند، حدود 40% (بیش از دو برابر دیگر شرکت ها) رشد داشته اند.

5. نتایج اجرای برنامه رهبری طراحی

هزینه های کامل برنامه رهبری طراحی بسته به نیاز و مقیاس کاروکسب از 2000 تا 10000 پوند (2777 تا 13885دلار) متغیر است. شورای طراحی 50٪ یارانه به مشاغل واجد شرایط ارائه می دهد و هزینه ها را به 1000 ، 2500 یا 5000 پوند کاهش می دهد. این طرح از سال 2007 بیش از 4000 شرکت کوچک و متوسط را حمایت کرده و بیش از 1000 مورد از آن ها را به طور فشرده مربیگری کرده است تا از طراحی به عنوان ابزاری برای توسعه تجارت استفاده کنند. ارزیابی این برنامه در سال 2012 نشان داد که:
• 918 شغل تمام وقت ایجاد شده است.
• از 1543 شغل محافظت شده است.
• 96.3 میلیون پوند (133.71 میلیون دلار) درآمد اضافی، 66.5 میلیون پوند (92.34 میلیون دلار) ارزش افزوده ناخالص و 43.9 میلیون پوند (60.96 میلیون دلار) ارزش افزوده خالص ایجاد شده است.
• این به معنی بازگشت متوسط 5.67 پوند (7.87 دلار) ارزش افزوده ناخالص و 3.75 پوند (5.21 دلار) ارزش افزوده خالص به ازای هر 1 پوند (1.39 دلار) پول عمومی سرمایه گذاری شده است.

تحقیقی که در سال 2018 توسط مرکز تحقیقات سازمانی برای شورای طراحی انجام شد نشان داد که در دراز مدت، شرکت های کوچک و متوسط که توسط شورای طراحی پشتیبانی می شوند، (بین سال های 2005 و 2015):
• حدود 40% (بیش از دو برابر دیگر شرکت ها) رشد داشته اند.
• بیشتر زنده می مانند (91٪ مشاغل مورد حمایت بعد از 5 سال هنوز فعال هستند).
• از تولید بیشتری برخوردار هستند.