:::::::::::

طراحی صنعتی سانتریفیوژ یخچالدار

دستگاه سانتریفیوژ یخچالدار محصول شرکت دانش بنیان فدکو و طراحی شده توسط خانم مرجان مروی، حائز رتبه اول دومین جشنواره طراحی صنعتی ایران است. طراحی صنعتی کاورینگ این دستگاه (بانک خون) با ملاحظه همزمان چند رویکرد انجام شده است. از جمله:

ساخت و بازتولید

در نظرگرفتن ملاحظات فنی جانمایی قطعات داخلی، نحوه دسترسی ها، ورودی ها و خروجی ها و سیستم تهویه، سهولت ساخت و مونتاژ به خصوص در تیراژ بالا، سهولت دسترسی در زمان تعمیر و تعویض، بهینه سازی استفاده از مواد از نظر تنوع، ابعاد و کاهش حداکثری هزینه تولید، انتخاب مواد مناسب جهت ایجاد استحکام و کارایی های متنوع در بخش های مختلف دستگاه. انتخاب روش های تولید مناسب.

ایمنی و ارگونومی

رعایت ملاحظات ایمنی و استانداردهای ویژه دستگاه از جمله الزام امکان شست و شوی برخی از بخش های کاور و یا آب بندی شدن برخی اجزای دیگر، ایجاد ارگونومی مطلوب در ابعاد کلی، دسترسی کاربر، چنگش دستگیره با توجه همزمان به آنتروپومتری خانم ها و آقایان، نحوه و سهولت باز کردن و بستن درب اصلی طی استفاده های مکرر، نحوه کار و خوانایی کنترل پنل دستگاه از حیث زاویه و چیدمان کلیدها و کنترل ها.

زیبایی شناسی

ایجاد ظاهر مناسب بر اساس اصول زیبایی شناسی با در نظر گرفتن خانواده محصول و هویت ظاهری سازمانی محصولات شرکت، انتخاب ترکیب رنگی متناسب با پالت رنگی شرکت، تلاش برای حرکت به سوی برند سازی محصولات شرکت، رعایت یکپارچگی فرمی، رعایت تناسب فرم با عملکرد محصول.

 

مرکز طراحی ایران
اینستاگرام ما را دنبال کنید