انرژی مورد نیاز ایستگاه شارژ موتورسیکلت برقی شرکت سامانه پایش قدرت از انرژی بدست آمده از سلول های خورشیدی و برق شهر تامین می شود. ایستگاه شارژ موتورسیکلت برقی قابلیت شارژ انواع موتور های برقی و همچنین قابلیت محاسبه بهای برق مصرفی را دارد. این ایستگاه دارای سیستم مدیریت باتری و مدارات حفاظتی است.

 

 

مرکز طراحی ایران
اینستاگرام ما را دنبال کنید