:::::::::::

رفع نیازهای بازار، سنجش مخاطب و ارزش برند در پیاده سازی فرآیند طراحی صنعتی

🎙 گفتگو با محمدرضا منصوری در اولین قسمت از دیزاین گپ

در این گفتگو به مسئله طراحی محصول، ارزش ها و چالش های طراحی صنعتی، بررسی فرآیند طراحی صنعتی بر روی محصول از نگاه جناب آقای محمدرضا منصوری، بعنوان طراح صنعتی و مدیر عامل استودیو طراحی یاساچیم پرداخته ایم.

🎞 مجموعه مستند مصاحبه دیزاین گپ، به گفت و گو با طراحان صنعتی مطرح کشور پیرامون طراحی صنعتی، طراحی محصول و حل مسئله از این طریق می پردازد.

| مرکز طراحی ایران |