مرکز طراحی ایران به منظور تسهیل دسترسی شرکت‌های دانش بنیان نوپا به خدمات طراحی صنعتی محصول، ترویج کاربرد اختصاصی طراحی صنعتی در شرکت‌های دانش‌بنیان و فراهم کردن فرصت یادگیری و نقش آفرینی دانشجویان طراحی صنعتی مستعد در صنایع کشور اقدام به برگزاری مسابقه طراحی صنعتی نمود. عنوان این چالش دانشجویی “طراحی مجدد محصولات نمایشگاه دستاوردهای فناوری نانو 1400” است که در تاریخ ۲۸ الی ۳۰ دی‌ماه برگزار گردید.

خبر برگزاری چالش دانشجویی طراحی صنعتی

در این چالش همزمان با برگزاری نمایشگاه، امکان بازدید دانشجویان طراحی صنعتی از محصولات دانش‌بنیان و صادراتی کشور فراهم شد. بازدید دانشجویان از نمایشگاه با حضور آقای مصطفی توحیدی فر، مدیرعامل استودیو والا به عنوان منتور این رویداد انجام شد و محصولات منتخب برای طراحی مجدد، به دانشجویان معرفی گردید.

شرکت کنندگان در چالش دانشجویی طراحی صنعتی

پس از بازدید از نمایشگاه، دانشجویان با همفکری منتور چالش به توسعه طرح‌ها پرداختند و پس از طی مراحل طراحی محصول و رسیدن به طرح نهایی، نتایج به مرکز طراحی ایران ارسال گردید. در داوری نهایی 5 طرح از 4 طراح، برگزیده و شایسته تقدیر شناخته شد.

در ادامه با نمونه کارهای منتخب این مسابقه طراحی صنعتی و طراحان آن ‌آشنا خواهید شد.

نمونه طراحی آقای حمید امیدخدا

 

نمونه طراحی تیم خانم فاطمه قیومی و آقای امیر محمد طاهری

نمونه طراحی آقای سهیل جامی

 

در مرحله بعد، مقرر گردید مرکز طراحی ایران با شرکت‌هایی که محصول آن ها در این رقابت طراحی شده وارد مذاکره گردد و  اقدامات اجرایی جهت طراحی مجدد و توسعه محصولاتشان را با همکاری تیم‌های دانشجویی و منتور پیگیری نماید.

مرکز طراحی ایران
اینستاگرام ما را دنبال کنید