ارائه خدمات طراحی صنعتی و بسته بندی

محصولات و تجهیزات تولید داخل عموماً بدلیل طراحی صنعتی و بسته‌بندی ضعیف با وجود مزیت‌های فنی و قیمتی، در ترغیب مشتریان و رقابت با محصولات خارجی مشابه، عملکرد مناسبی ندارند.

اجرای پروژه طراحی صنعتی برای اولین بار در یک شرکت به نسبت پیچیده، زمان‌بر و دارای هزینه بالایی است. در همین راستا مرکز طراحی ایران دو اقدام در ایخصوص انجام داده است:

اول: ایجاد شبکه همکاران طراحی و ساخت تولید و نظارت بر مجموعه فعالیت ایشان

دوم: پوشش بخشی از  هزینه های طراحی صنعتی با هدف توسعه بازار این محصولات

غیر از طراحی صنعتی محصول، طراحی بسته بندی، طراحی و ساخت تیزر تبلیغاتی و دیگر اقلام تبلغیاتی مرتبط نیز حمایت شامل می‌شود.