نمایندگان مجمع عمومی موسس انجمن صنفی طراحی صنعتی ایران روز چهارشنبه ۸ دی ماه ۱۴۰۰ در دانشکده­ ی معماری دانشگاه علم و صنعت ایران به منظور تعیین هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی طراحان صنعتی ایران و تصویب اساسنامه آن گرد هم آمدند.

در این جلسه که نمایندگان دانشگاه ­های تهران، علم و صنعت ایران، هنر و معماری آزاد تهران مرکز، هنر تهران، اساتید و پیشکسوتان طراحی صنعتی و نمایندگان شرکت­ های طراحی صنعتی در آن حضور داشتند جناب آقای وحید نوید آذر به نمایندگی از اعضای حاضر، بندهای اساسنامه پیشنهادی را قرائت نموده و نظرات اعضای موسس را به منظور اعمال اصلاحات و پیشنهادها جویا شدند. با حضور نماینده وزارت کار، طبق روال مصوب قانونی، حق عضویت اولیه و حق عضویت سالانه اعضای انجمن صنفی و انواع عضویت مورد بحث و تأیید نهایی قرار گرفت. همچنین با رأی گیری اعضا، اعمال اصلاحات در هزینه های عضویت به اعضای هیأت مدیره انجمن تفویض گردید.

برای ورودیه مبلغ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و حق عضویت سالیانه مبلغ ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به تصویب اعضای مجمع رسید. همچنین اعضا، تعیین مقادیر جدید ورودیه و حق عضویت سالیانه را به هیئت مدیره تفویض کردند و قرار شد تبصره­ای به اساسنامه در این زمینه اضافه شود.

در این جلسه، داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرسان، کاندیدا شده و پس از معرفی مختصر هر یک از کاندیداها و با رأی گیری از 13 نماینده حاضر (از 14 شرکت عضو)، افراد زیر به مدت 2 سال انتخاب شدند:

اعضای منتخب نخستین انتخابات انجمن صنفی طراحی صنعتی به ترتیب الفبا:

  • جناب آقای ناصر امامی رضوی
  • جناب آقای هادی جواهری (علی البدل)
  • سرکار خانم شهرزاد حامدی (بازرس علی البدل)
  • جناب آقای سعید خسروی
  • سرکار خانم شیما روزبهانی
  • جناب آقای محمدرضا عمادیان مهر
  • جناب آقای محمدرضا منصوری
  • جناب آقای رضا میمند (علی البدل)
  • جناب آقای وحید نویدآذر (بازرس)

همچنین روزنامه صمت (روزنامه رسمی وزارت صنعت معدن تجارت) به عنوان روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی تأسیس و سایر آگهی های قانونی انجمن صنفی طراحی صنعتی، انتخاب گردید.

در پایان جلسه نمایندگان شرکت ها و اعضای هیأت علمی توافق نمودند که با نقش موثر انجمن صنفی طراحان صنعتی، ارتباطات گسترده تری را فراهم نموده و در ارتباط صنعت و دانشگاه فعالانه تر عمل نمایند.