میکروسی‌تی یا میکروتوموگرافی کامپیوتری یک روش تصویربرداری غیر مخرب برای تولید تصاویر سه بعدی از اجسام با استفاده از پرتوی ایکس است. این تصویربرداری در حوزه‌ي وسیعی از علوم و صنایع کاربرد دارد؛ دندانپزشکی، مطالعات پیش بالینی، آناتومی، زیست‌شناسی، مهندسی نفت، مهندسی عمران، مهندسی مواد، مهندسی بافت، مهندسی شیمی، مهندسی الکترونیک، باستان شناسی و … از آن جمله هستند. بهین نگاره اولین و تنها تولید‌کننده‌ی دستگاه‌های تصویربرداری میکرو سی‌تی در کشور و خاورمیانه است.

مرکز طراحی ایران
اینستاگرام ما را دنبال کنید