:::::::::::

طراحی صنعتی میکروسکوپ هولوگرافی دیجیتال

میدان دید نسبتاً کوچک در میکروسکوپ های نوری معمولی چالش هایی را برای کاربرد آن ها برای برخی نمونه های بیولوژیکی به وجود می آورد؛ مانند تصویربرداری از کل لام ،پاتولوژی بررسی کشت سلولی و غیره. به منظور ارائه راهکار برای حل این نیازمندی ها، چندین تکنیک میکروسکوپ بدون لنز در چند سال اخیر معرفی شده است. در همین راستا، میکروسکوپ هولوگرافی دیجیتال بدون لنز نیز یکی از روشهایی است که اخیرا توسعه یافته است. شرکت نور آزما فناور به عنوان تولیدکننده این میکروسکوپ، اقدام به طراحی محصول خود نموده است. تصاویر این محصول، قبل و بعد از طراحی، توسط استودیو طراحی ایکاس در ادامه آورده شده است. 

 

مرکز طراحی ایران
اینستاگرام ما را دنبال کنید