مرکز طراحی ایران در نظر دارد در راستای انجام امور اجرایی اقدام به جذب سرباز نخبه از میان دانشجویان و فارغ التحصیلان طراحی صنعتی نماید. متقاضیان می‌توانند رزومه خود را جهت بررسی در قسمت “همکاری با ما” سایت مرکز طراحی ایران بارگذاری نمایند. در صـورت تایید شرایط اولیه از داوطلبان جهت مصاحبه دعوت به عمل خواهد آمد.

جذب سرباز نخبه