برجسته نگار هوشمند همراه محصول تولیدی شرکت پکتوس با داشتن خروجی های بریل و صوتی بهترین وسیله کمکی توانبخشی برای نابینایان فارسی زبان, تنها PDA) Personal Digital Assistant) بريل توليد شده در ايران بوده و از مزاياي عمده آن نسبت به نمونه‌هاي خارجي، پشتیبانی کامل از زبان فارسی، پشتيباني فني در داخل كشور، شناسایی اتوماتیک توسط سیستم عامل، قابلیت تنظیم میزان برجستگی نقاط بریل و قيمت ارزانتر از مشابه‌هاي خارجي را مي توان نام برد.

طراحی صنعتی این دستگاه در استودیو طراحی زاویه انجام شده و در جایزه طراحی ایران به عنوان محصول شایسته تقدیر انتخاب شده است.

 

مرکز طراحی ایران
اینستاگرام ما را دنبال کنید