در این بخش نمونه همکاری شرکت‌های دانش بنیان و خلاق با طراحان همکار مرکز طراحی ایران فهرست شده است.

طراحی صنعتی این محصولات با حمایت و یا هدایت مرکز طراحی ایران انجام شده است.