گزارش سالانه
مرکز طراحی ایران

مرکز طراحی ایران ذیل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با کریدور فناوری تا بازار همکاری می‌کند، از طرفی تجربۀ برگزاری دو دوره جشنواره  طراحی صنعتی ایران را دارد. این ترکیب منحصربه‌فرد امکان ارائۀ خدمات کاربردی را برای کسب‌وکارها فراهم کرده است.
امیدواریم که داده‌های ارائه‌شده در این گزارش، به کسب‌کارها کمک کند تا با شناخت بیشتر از حوزۀ طراحی صنعتی، بتوانند تصمیم بهتری برای کسب و کار خود بگیرند.

کاور

مرکز طراحی ایران با ارائه خدمات تسهیل گری طراحی صنعتی، ساخت قالب، نمونه نمایشی و بسته بندی به کسب‌وکارها برای ساختن محصولات ایده آل کمک می‌کند.

بیش از 300+ کسب و کار از خدمات رایگان مشاوره طراحی صنعتی استفاده کرده اند.

مرکز مشاوره (رایگان) طراحی صنعتی

۰۲۱-۶۳۱۰۳۱۳۱ ☎ 

این داستان ادامه دارد...