شرکت وندا فارمد با هدف تولید فراورده های دارویی با تکنولوژی پیش رفته و دانش بنیان تاسیس شده است. داروهای مورد هدف این شرکت تاکنون در داخل کشور تولید نشده است و جز نیاز های ضروری در درمان می باشند. در ادامه تصاویر بسته بندی محصولات این شرکت آورده شده است.

مرکز طراحی ایران
ما را در اینستاگرام دنبال کنید