محصول آرتک و مینی آرتک نام دو جویستیک پیشرفته و معمولی شرکت فناوری هوشمند میکائیل است که کاربرد اصلی آن در کنترل و درایو ویلچرهای برقی می باشد. این محصولات، ویلچرهای معمولی که فقط توانایی حرکت دارند تا ویلچرهای پیشرفته که دارای جک های جانبی، سنسورهای مختلف، تله مدیسین و… دارند را پوشش می دهد. یکی از چالش های طراحی این محصولات، طراحی بسیار ظریف و در عین حال محکم است.چرا که این دو محصول روی بدنه اصلی ویلچر قرار می گیرد و باید طراحی ظریف و چشم نوازی داشته باشد از طرفی چون هنگام حرکت احتمال برخورد آن با دیوار و سطوح بسیار زیاد است می بایستی درون آن به کمک صفحاتی تقویت شود.این مسئله در کنار کوچک بودن فضای داخلی چالش سختی را برای طراح ایجاد می کند.